Links

 

Als ervaren vastgoedmakelaars consulteren wij dagdagelijks meerdere websites. Zodoende kunnen wij, nog voor wij het goed bezocht hebben, reeds een schat aan informatie vinden over het pand dat u wenst te verkopen of te kopen.

Wij onthouden u niet van de voornaamste websites die u kunt consulteren. Let wel dat het voor een niet-professionele koper of verkoper, niet evident is om juiste conclusies te trekken uit deze opzoekingen.

www.biv.be

- De officiële website van de beroepsfederatie van vastgoedmakelaars
- Op deze website vindt u meer informatie over de deontologische code waar makelaars zich moeten aan houden. En kunt u nagaan of de persoon met wie u handelt of die u gecontacteerd heeft al dan niet een erkend makelaar is.

www.geopunt.be

- Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie.
- Dit portaal biedt u de mogelijkheid om voor elk goed en perceel in Vlaanderen tal van opzoekingen te doen, zoals luchtfoto, ligging gewestplan, voorkooprechten, watertoets…
(opgelet: een officiële aanvraag van het uittreksel uit het vergunningen en planningenregister bij de gemeente is en blijft noodzakelijk)

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb

- Website van het ministerie van financiën voor kadastrale opzoekingen
- Zeer interessant om de kadastrale configuratie van elk perceel op te zoeken. Ook vindt u hier een handige tool om bijvoorbeeld gevel- of perceelbreedtes en/of oppervlaktes te meten
(opgelet: kadastrale gegevens leveren geen bewijs van eigendom en afwijkingen zijn steeds mogelijk)

www.notaris.be

- Officiële website van de koninklijke federatie van Belgische notarissen
- Op deze website vindt u meer juridische informatie en kunt u o.m. de notariële aktekosten bij benadering berekenen

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator

- Handige tool voor berekening en indexatie huurprijzen